Privatlivspolitik

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at handle på VinterBaderen.dk. Vi prioriterer datasikkerhed og fortrolighed højt. 

Vi behandler dine persondata og har derefter vedtaget denne privatlivspolitik med informationer om, hvordan vi behandler dine data, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger VinterBaderen.dk, samt anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. 

Detail-Service ApS (herefter "VinterBaderen" "vi" eller "os") er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i overenstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Dette er yderligere beskrevet i denne privatlivspolitik. 

Hvis du har spørgsmål til politikken eller vores behandling af personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@VinterBaderen.dk

Vi behandler dine personoplysninger

Vi behandler persondata og -oplysninger til forskellige formål. 

Når du benytter vores hjemmeside og/eller tjenester sker der indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din adresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du køber varer online på VinterBaderen.dk. Formålet med indsamlingen er gennemførelse af din ordre i vores shop, samt overholdelse af øvrig lovgivning, feks. bogføring og regnskab, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.
 • Når du tilmelder dig VinterBaderens nyhedsbrev/Badeklubben. Formålet med indsamlingen er at sende dig nyheder, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

VinterBaderen.dk fører statistik over, hvilke områder af hjemmesiden vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender VinterBaderen.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

Personoplysninger bliver udelukkende videregivet, når det er nødvendigt for at kunne efterleve de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet - eller for at overholde vores retlige forpligtelser, hvis nødvendigt. 

Som led i vores daglige drift, behandles følgende kategorier af personoplysninger om kontaktpersoner hos vores samarbejdspartnere, leverandører og kunder. Denne behandling sker bl.a. ifm. salg, service, support og løbende kundeforhold mv.:

 • Almindelige oplysninger som feks. navn, kontaktoplysninger, CRM-relaterede personoplysninger jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og persondataforordningens art 6, stk. 1, litra c. 

 

Disse oplysninger videregiver vi - i det omfang, det er nødvendigt - til leverandører, samarbejdspartnere mv., herunder feks. fragtfirmaer, underleverandører, koncerninterne selskaber, revisorer og advokater. 

Det kan endvidere under særlige omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

Ovenstående personoplysninger opbevarer vi som udgangspunkt indtil vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af de formål, som fremført nedenfor i punkt 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 • Din købshistorik vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført. Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.
 • Ved framelding af nyhedsbreve/Badeklubben vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

Brugere af hjemmesiden

For at kunne håndtere og administrere vores hjemmeside behandler vi persondataoplysninger om dig, hvis du giver samtykke til cookies. Dette kan du læse mere om i vores cookiepolitik længere nede. Afhængigt af hvilke cookies, du giver samtykke til, kan vi behandle følgende kategorier af oplysninger om dig. 

 • Almindelige personoplysninger som feks. IP-adresse eller hvilke landingssider, du besøger på VinterBaderen.dk eller på tværs af internettet. jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

I tilfælde af, at du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi oplysninger om dit besøg på VinterBaderen.dk med Google. Dette er med henblik på at lave statistik og forbedre VinterBaderend.dk, måle effektiviteten af vores markedsføringsindsats og for at målrette annoncer mod dig. 

Hvis du giver samtykke til tredjepartscookies, deler vi ligeledes oplysninger om dit besøg med sociale medieudbydere som feks. Meta, Pinterest, Twitter og LinkedIn med henblik på at lave statistik og forbedre VinterBaderen.dk, måle effektiviteten af vores markedsføringsindsats og for at målrette annoncer mod dig.

I forbindelse med disse behandlingsaktiviteter er vi fælles dataansvarlig med de social medieudbydere jf. persondataforordningens art. 26. 

Hvor længe vi behandler dine personoplysinger til disse formål, er afhængigt af hvilke cookies, du giver samtykke til. 

Du kan læse mere om cookies længere nede i vores cookiepolitik. 

Direkte markedsføring

Til formål og med henblik på at kunne holde dig opdateret med relevante nyheder, rabatter og tilbud samt tips og tricks til VinterBadning, behandler vi følgende overordnede kategorier af personoplysninger om dig: 

 • Almindelige personoplysninger som feks. dit navn og kontaktoplysninger, i så fald, du har givet samtykke til markedsføring, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens $ 10. 

Om nødvendigt videregiver vi dine personoplysninger til vores softwareleverandører og samarbejdspartnere. 

Som udgangspunkt behandler vi dine personoplysninger, indtil du framelder dig markedsføring. Som modtager af VinterBaderens nyhedsbrev og medlem af Badeklubben kan du altid framelde dig markedsføring ved at klikke på "afmeld" i bunden af vores nyhedsbreve, eller ved at henvende dig på kontakt@VinterBaderen.dk.

I så fald du framelder dig vores markedsføring, opbevarer vi dine personoplysninger i op til tre måneder efter framelding med henblik på at kunne dokumentere dit samtykke jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os, som angivet overfor under punkt 1, eller ved at følge vejledningen i bunden af vores nyhedsbreve. Du kan også henvende dig til os på kontakt@VinterBaderen.dk. 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal du være opmærksom på, at det ikke har betydning for lovligheden af vores behandling frem til tidspunktet, hvor du trækker samtykket tilbage, og at vi i særlige tilfælde kan være berettigede til fortsat at behandle dine personoplysninger, feks. for at kunne forsvare os med et eventuelt retskrav. 

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I det omfang det er nødvendigt for at kunne efterleve formålene med behandlingen af dine personoplysninger, kan vi komme ud for at overføre personoplysninger til internationale organisationer eller virksomheder, som er etableret i lande uden for EU/EØS. Vi foretager udelukkende sådanne overførsler, hvis vi har et tilstrækkelig lovgrundlag herfor, herunder feks:

 • Hvis EU-Kommissionen har vurderet, at sikkerheden i det pågældende tredjeland er tilstrækkelig i overensstemmelse med persondataforordningens art. 45, eller
 • Hvis der i øvrigt foreligger fornødne garantier for sikkerheden, herunder fx ved indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. 46.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi prioriterer persondatasikkerhed meget højt, og vi har derfor stort fokus på at behandlerdine personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

For at beskytte dine personoplysninger bedst muligt, vurderer vi løbende de risici, som kan være forbundet med vores behandling af dine personoplysninger. Vi er specielt opmærksomme på at beskytte dine personoplysninger mod identitetstyveri, diskrimination, økonomisk tab, tab af omdømme og fortrolighed.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, som indebærer en høj risiko for dine rettigheder, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet, så hurtigt som muligt efter omstændighederne.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder over for os, når vi behandler dine personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre brug af disse rettigheder, er du altid velkommen til at række ud til os som beskrevet overfor under pkt. 1. 

 • Indsigt. Du har ret til at få indsigt i og kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Berigtigelse. Hvis vi har registreret forkerte oplysninger om dig, har du som udgangspunkt ret til at få sådanne urigtige personoplysninger om dig rettet.
 • Sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Begrænsning af behandling. I særlige tilfælde har du ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset til opbevaring.
 • Indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet. I særlige tilfælde har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Klagemuligheder 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Vi håber dog, at du altid vil kontakte os først, så vi kan finde en fornuftig løsning.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger og klagevejledning på www.datatilsynet.dk.

Link til andre hjemmesider mw. 
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

Cookiepolitik 

Denne hjemmeside leveres af Detail-Service ApS. Detail-Service ApS og VinterBaderen ("vi" "os") benytter cookies, web-beacons og lignende teknologier (samlet kaldet for "cookies") på hjemmesiden. Nedenstående politik forklarer, hvad cookies er, hvorfor de bruges, og dine valg med hensyn til deres anvendelse. 

Hvad er cookies? 
En cookie er en lille fil/et lille stykke data, som indeholder en række tegn sendt til din computer, når du besøger en hjemmeside. Når du besøger hjemmesiden igen, giver cookien hjemmesiden mulighed for at genkende din browser. På denne måde kan de oplysninger, som du tidligere har angivet, hentes, så du nemt kan bruge tilpassede funktioner. Cookies gemmer muligvis brugerens præferencer og anden information for at forbedre din oplevelse på VinterBaderen.dk eller bruges til at spore dig, når du navigerer til andre websteder, der også bruger tjenester fra tredjepartscookies.

Hvilke typer cookies bruges på denne hjemmeside, og hvordan bruges de?

 

 • Strengt nødvendige cookies: Disse cookies er nødvendige for at sikre dig tilgængelige tjenester via VinterBaderen.dk.
 • Analyse-cookies: Disse cookies indsamler oplysninger, der bruges enten i samlet form for at hjælpe os med at forstå, hvordan VinterBaderen.dk bruges, eller hvor effektive vores marketingindsats er, eller for at hjælpe os med at tilpasse VinterBaderen.dk til dig.
 • Præference-cookies: Disse cookies gør det muligt for VinterBaderen.dk at huske information, der ændrer den måde, som VinterBaderen.dk opfører sig på eller ser ud (som feks. dit foretrukne sprog eller det område, du befinder dig i). Tab af information gemt i en præference-cookies kan gøre oplevelsen mindre funktionel, men bør ikke forhindre den i at fungere.
 • Marketingcookies: Disse cookies bruges til at gøre reklamemeddelelser mere relevante for dig. De udfører funktioner som at forhindre, at den samme annonce kontinuerligt vises igen, sikrer at annoncer vises korrekt for annoncører og vælger i nogle tilfælde reklamer, der er baseret på dine interesser.
 •  

  Den fulde liste over aktive cookies, der benyttes via denne karriereside, og de formål, de udfører, er som følger:

  Liste over aktive cookies

   

  Yderlige oplysninger om nogle af de cookies, som leveres via. VinterBaderen.dk, som ovenstående, er vist nedenfor.

  YouTube-cookies

  VinterBaderen.dk kan integrere YouTube-videoer ved hjælp af YouTubes fortrolighedsforbedrede tilstand. Denne tilstand indstiller muligvis marketingcookies på din computer, når du klikker på YouTube-videoafspilleren.

  Bemærk, at vi ikke har nogen kontrol over, hvordan oplysningerne i disse cookies bruges, og vi har heller ikke adgang til dem.

  For at få mere at vide kan du besøge YouTubes indlejringsvideo-informationsside her og YouTubes Fortrolighedspolitik her.

  Sociale cookies

  VinterBaderen.dk kan integreres med følgende sociale platforme, som uafhængigt kan indstille marketingcookies på din computer:

  Bemærk, at vi ikke har nogen kontrol over, hvordan oplysningerne i disse cookies bruges, og vi har heller ikke adgang til dem.

  Din kontrol over cookies

  Du har ret til at beslutte, hvorvidt du vil acceptere eller afvise cookies. Du kan ændre dine cookieindstillinger ved at angive din præference på det cookie-banner, der vises, når du går ind på VinterBaderen.dk

  Bortset fra at have adgang til dine cookieindstillinger via cookiebanneret, kan du begrænse (blokere eller slette) cookies ved at ændre dine browserindstillinger. Hvis du begrænser brugen af cookies, kan du ikke bruge alle de interaktive funktioner på VinterBaderen.dk. Den måde, hvorpå du kan begrænse cookies, varierer fra browser til browser. Du bør derfor besøge din webbrowsers hjælpemenu for at få flere oplysninger.

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål om denne cookiepolitik, bedes du kontakte os på kontakt@VinterBaderen.dk

  Cookiepolitikken for denne karriereside blev sidst opdateret den 15. juni 2023.